ความต้องการ PET ทั่วโลก คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 38,014 ล้านเหรียญ! ภายในปี 2023

จากข้อมูลของ Allied Market Research ความต้องการ Polyethylene Terephthalate ทั่วโลก มีมูลค่า 23,891 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อปี 2016 และคาดว่าจะมีมูลค่า 38,014 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2023 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีร้อยละ 6.9 ระหว่างปี 2017 – 2023 การใช้ในบรรจุภัณฑ์คิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 75 ของตลาดโลกในปี 2016

Polyethylene terephthalate หรือที่มักนิยมใช้ชื่อย่อว่า PET หรือ PETE เป็นหนึ่งใน thermoplastic polymer resin ของครอบครัว polyester ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด และส่วนใหญ่นำไปใช้ในเส้นใยสำหรับภาชนะบรรจุอาหาร เสื้อผ้า และการขึ้นรูปด้วยความร้อนสำหรับการผลิต PET ยังใช้ผสมกับเส้นใยแก้วสำหรับการสังเคราะห์เรซินเชิงวิศวกรรม

แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการใช้บรรจุภัณฑ์ PET แทนบรรจุภัณฑ์แก้วดั้งเดิม เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ผลักดันการเติบโตของตลาดดังกล่าวทั่วโลก นอกจากนี้ คุณสมบัติหลัก เช่น การสามารถนำ PET ไปรีไซเคิลได้ ก็เป็นปัจจัยที่ผลักดันการเติบโตของตลาดดังกล่าว ยิ่งกว่านั้น ความต้องการ PET ในประเทศกำลังพัฒนา ก็คาดว่าจะกระตุ้นการเติบโตของตลาดโดยรวม อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ และกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นของภาครัฐที่เกี่ยวกับการใช้ Polyethylene terephthalate ก็เป็นปัจจัยที่จำกัดการเติบโตของตลาด PET ทั่วโลก

Polyethylene terephthalate คาดว่าจะเติบโตสูงสุดในการใช้ในบรรจุภัณฑ์ จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ชนิดแข็งและมี ประสิทธิภาพ และความชอบที่มากขึ้นของผู้บริโภคที่มีต่อวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูง  นอกจากนี้ ความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว และความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากของบรรจุภัณฑ์ที่กันน้ำและราคาถูก ก็คาดว่าจะกระตุ้นการเติบโตของตลาด ทั้งนี้ คุณสมบัติของ PET ประกอบด้วย ความใส การป้องกันการซึมผ่านที่ดีเยี่ยม การสามารถนำไปรีไซเคิลได้ การพึ่งพาได้สูงกว่า วงจรชีวิตที่ยาวกว่า และการลดต้นทุน

การใช้ในบรรจุภัณฑ์มีสัดส่วนประมาณสามในสี่ ในส่วนของปริมาณ เมื่อปี 2016 และเพื่อตอบสนองต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ การผสมสูตร PET ที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นที่ต้องการสูงทั่วโลก ดังนั้น ความต้องการ PET resins ที่มีเทคโนโลยีสูงมากขึ้น และการใช้วัสดุ PET ใหม่เพิ่มขึ้นในสินค้าสำหรับผู้บริโภค ก็เป็นตัวกระตุ้นความต้องการของ PET ทั่วโลก

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ ของตลาด Polyethylene Terephthalate มีดังนี้

• การใช้ในบรรจุภัณฑ์คาดว่าจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีสูงสุดในช่วงเวลาของการวิเคราะห์

• เอเซียแปซิฟิกคาดว่าจะคงความเป็นผู้นำระหว่างปี 2017 – 2023 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ร้อยละ 5.8 ในส่วนของปริมาณ

• การใช้ในบรรจุภัณฑ์มีสัดส่วนประมาณสามในสี่ของตลาดทั้งหมดในปี 2016

• จีนมีสัดส่วนประมาณหนึ่งในสามของตลาดเอเซียแปซิฟิกในปี 2016

• ในส่วนของมูลค่า เยอรมนีคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่สูง ร้อยละ 7.0 ในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้

ใน ปี 2015 เอเซียแปซิฟิกและละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และอัฟริกา รวมกันมีสัดส่วนตลาดมากกว่าครึ่งหนึ่งของตลาดโลก ในส่วนของปริมาณ และคาดว่าแนวโน้มดังกล่าวจะยังคงอยู่ต่อไป จากความเป็นเมืองที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในจีน อินเดีย บราซิล และประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ยิ่งกว่านั้น ประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองที่มีจำนวนมากขึ้น มีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น และมีการจับจ่ายใช้สอยโดยรวมเพิ่มขึ้น ก็เป็นปัจจัยที่กระตุ้นการเติบโตของตลาดในเอเซียแปซิฟิก

ที่มา: plastemart.com
ขอขอบคุณ: plastic.oie.go.th

Facebook Comments

GET THE BEST DEALS IN YOUR INBOX

Don't worry we don't spam

ผู้หลงใหลในเรื่องขยะรีไซเคิล, การจัดการขยะ และอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมกลุ่มผู้ประกอบการรีไซเคิลให้แน่นแฟ้นและแข็งแกร่ง

X
- Enter Your Location -
- or -
สมัครสมาชิกใหม่
รีเซ็ตรหัสผ่าน
Compare items
  • Total (0)
Compare
0